Bulevardul Galaţi nr. 3, 800654, Galaţi, Galaţi
0372 361 200, 0372 361 185 suport@career4u.ro


Echipa

CAREER4U materializează rezultatele unui proiect Leonardo da Vinci – Transfer de Inovaţie, cu titlul  “Orientare digitală: Software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale”.

Partenerii sunt:

Universitatea Danubius din Galaţi

Universitatea “Danubius” din Galați este o instituție de învățământ superior non-profit fondată în 1992, care oferă programe de studii de licenţă şi de masterat în cadrul a trei facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Comunicare si Relații Internaționale.

Misiunea Universităţii „Danubius” din Galaţi constă în formarea inițială și continuă a studenților în domeniile științelor socio-umane pentru a facilita dezvoltarea lor personală și inserția profesională ca specialiști și lideri, cercetarea, dezvoltarea și inovarea menite să contribuie la extinderea cunoașterii precum și prestarea de servicii adresate comunității globale.

Universitatea Danubius are experienţa participării în diverse proiecte europene, în cadrul programelor POSDRU, Lifelong Learning Programme, proiecte naţionale sau europene de cercetare, fiind o universitate permanent deschisă oportunităţilor de cooperare.

CASCAiD Ltd., Marea Britanie

CASCAiD este o societate de dezvoltare software, companie deținută în întregime de Universitatea Loughborough din Marea Britanie. CASCAiD dispune de un portofoliu de produse care răspund nevoilor de orientare în carieră pentru toate vârstele și este lider de piață în Marea Britanie. Aplicațiile software sunt accesibile prin intermediul CD / DVD și pe Internet. Compania are un record stabilit și de succes de a furniza aplicații pe suport CD și software web personalizate la nivel internațional pentru sau în numele unor organizații naționale sau locale guvernamentale din Scoția, Irlanda, Italia, Slovenia, Croația, Danemarca, Suedia, Canada și SUA. În 2005 compania a produs pentru prima dată o versiune pe suport CD a sistemului ICAS pentru Italia numit S.Or.Prendo.

Centro Studi Pluriversum, Italia

Centro Studi Pluriversum are o bogată experienţă în domeniul educației și consilierii în carieră. Centro Studi Pluriversum este implicat în dezvoltarea serviciilor de orientare în carieră din mai multe regiuni italiene, oferind servicii și având o experienţî de peste 10 ani în gestionarea proiectelor europene. Centro Studi Pluriversum este certificată de către Regiunea Toscana ca furnizor de servicii de orientare profesională și de învățământ și este, de asemenea, o companie certificată ISO 9001.

Pluriversum are o expertiză specifică în domeniul serviciilor de orientare, în dezvoltarea și gestionarea de proiecte inovatoare pentru a sprijini și îmbunătăți serviciile publice de ocupare a forței de muncă în Toscana și în alte regiuni, inclusiv servicii în cadrul sistemului VET și a sistemului de învățământ secundar.

Pluriversum colaborează cu mai multe organizații pentru a instrui traineri, profesori și consilieri de orientare și pentru dezvoltarea unor instrumente de orientare inovatoare. Totodată, Pluriversum participă activ la proiectele finanțate în domeniu, cu roluri de management și coordonare și construirea de parteneriate și rețele calificate.

DEP Institut, Spania

DEP este o companie cu o experienţă de 15 ani specializata în cercetarea socială, marketing şi consultanţă strategică. Unul dintre proiectele de succes ale DEP este pagina EDUCAWEB (www.educaweb.com) – cea mai importantă pagină web din Spania dedicată orientării și consilierii educaționale și de carieră.

Principalele subiecte de expertiză a DEP sunt: educație, formare si ocuparea forței de muncă. DEP are o experiență vastă în domeniu și a făcut mai mult de 100 cercetări, proiecte de IT si consultanta legate de formarea adulților, nevoile studenților, lucrătorilor și solicitanții de locuri de muncă în domeniul de aplicare formal si informal, i alte studii referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții în general.

Personalul a DEP este format din profesioniști in Sociologie, Științe Politice, Psihologie și Psihopedagogie, care sunt specializați în tehnici de cercetare și investigare în domeniul social și au mulți ani de experiență în lucrul cu școlile și în domeniul educației și îndrumării.

Universitatea din Camerino, Italia

Universitatea din Camerino a fost înființată în 1336 ca o instituție de învățământ superior. Orientările care au determinat alegerile UNICAM este grija ei pentru studenți, care a permis întotdeauna de a dezvolta idei de ultimă oră și propuneri din centrul antic al Universității în sine.

UNICAM a fost prima universitate din Italia care a introdus proceduri de control al calității în toate activitățile instituționale.

În plus, a identificat obiective și responsabilități în trei domenii specific:

1. Didactica legată de activitatea de cercetare și sprijinită de metode de predare bune.

2. Servicii prin asistență și consiliere academică a tuturor studenților. Acestea includ activități de orientare și îndrumare, de exemplu, asistență pentru toți studenții pe parcursul carierei academic.

3. Serviciile care ajuta studentul sa găsească programe de formare profesională de muncă și de plasare la locul de muncă după absolvire.

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Bistriţa - Năsăud

AJOFM BISTRITA oferă multe servicii pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori, servicii de calitate, în scopul de a reduce, preveni și proteja cetățenii, necesare pentru a evita efectele sociale condiționate de șomaj: măsuri active de stimulare a ocupării forței de muncă: informații, consultanță, orientare profesională, facilitățile pe piața forței de muncă, subvenții angajatorilor, servicii de formare aprobate etc .; protecția socială a serviciilor de șomaj și de inserție pe piața forței de muncă; a coordona politicile și strategiile guvernului în domeniul de ocupare și formare profesională în zona noastră.

Viziunea noastră este de a deveni mediator strategic mai performant pe piața forței de muncă din regiunea Nord-vest din România, în conformitate cu standardele europene în materie de eficiență și performanță, oferind servicii de calitate, aproape de nevoile și așteptările clienților noștri; târguri de locuri de muncă; rulote rurale / rromi; organizarea de selecții de muncă în străinătate; Consiliere EURES.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universități din România, cu o tradiție de peste 220 de ani. Dezvoltarea în timp a învățământului superior sibian oferă candidaților posibilitatea de a alege între curricula cea mai generoasă elaborat de cele nouă facultăți oferite de ULBS: Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Teologie, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe , Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe umane Facultatea de Științe Agricole și Sociale,, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. În fiecare an, ULBS își deschide porțile pentru o valoare estimata de 26.000 de studenți de la toate formele de învățământ cu contribuția valoroasă a peste 800 de academicieni.

Agenţia Naţională pentru Calificări, Bucureşti

NQA este o instituție publică cu personalitate juridică, sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și are următoarele atribuții principale și activități:

–          A propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, elemente de politici și strategii naționale, asupra sistemului național de calificare;

–          A participa la dezvoltarea de planuri sau programe de interes național privind sistemul național al calificărilor și formarea continuă;

–          A dezvolta, pune în aplicare și actualiza periodic metodologiile și instrumentele de punere în aplicare a Cadrului Național al Calificărilor;

–          A efectua și a dezvolta instrumente de monitorizare, evaluare și control al procesului de punere în aplicare al Cadrului Național al Calificărilor;

–          Pentru a asigura corelarea Cadrului Național al Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor și comparabilitatea cu alte cadre naționale.

Universitatea Româno - Americană, Bucureşti

Fundaţia SATEAN, Brăila

Fundația SATEAN este o entitate juridică non-profit. Ea a fost fondată în 2007 datorită unui grup de parteneri români și italieni. Parteneriatul s-a extins la câțiva jucători in ultimii ani. Astăzi, fundația are 13 angajați și o rețea de aproximativ 30 de colaboratori externi si este autorizata de CNFPA pentru furnizarea de formare profesională continuă, cu o relație de cooperare stabilă cu instituțiile publice locale și actorii pentru furnizarea de plasare, îndrumare și locuri de muncă.

Fundația a fost înființată din resurse proprii, în scopul de a stabili in regiunea de Sud-Est a României un centru de metodologii de transfer în planificarea și elaborarea de dezvoltare a capitalului uman.  Fundația a creat rețele locale de cooperare în prezentarea de proiecte finanțate din fonduri UE (în special, fonduri structurale FSE și FESR).